تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری

1 اسلایدهای فارسی

دانلود فایل
2 نمونه پروژه فاز 2

دانلود فایل
3 نمونه سوال و پاسخ برای روش مسیر بحران

دانلود فایل
4 نمونهِ پروژهِ برای فاز1

دانلود فایل
5 محیط توسعه سیستم‌ها

دانلود فایل
6 منشاء نرم افزار

دانلود فایل
7 ساختار دادن به داده های سیستم

دانلود فایل
8 شناسایی و انتخاب پروژه‌های توسعه سیستم

دانلود فایل
9 شروع و برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه سیستم

دانلود فایل
10 تعیین نیازهای سیستم

دانلود فایل