یادگیری عمیق
(مباحث ویژه)

1 مقدمه‌ای بر یادگیری عمیق

مولف: دکتر یوجین چارنیاک انتشارات: MIT

دانلود فایل
2 یادگیری عمیق با پایتون

مولف: جیسون براونلی

دانلود فایل
3 مقدمه‌ای بر یادگیری عمیق

دانلود فایل
4 مدل‌سازی ترتیب عمیق

دانلود فایل
5 دید عمیق کامپیوتری

دانلود فایل
6 نمونه پروژه شبکه مولد متخاصم برای اعداد دستنویس (mnist)

anaconda Tensorflow و keras را قبلا نصب کنید

دانلود فایل