یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی سازمانی

1 ارزیابی درس

ارزیابی بر اساس فایل پیوستی انجام خواهد شد.

دانلود فایل
2 رهیافت‌های کلی در یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی سازمان

دانلود فایل
3 تکنیک‌ها و آداپتورها

آداپتورها اجزای نرم افزاری هستند که برنامه ها می توانند از آنها برای دسترسی برنامه نویسی به داده های سازمان استفاده کنند.

دانلود فایل
4 معماری سرویس‌گرا و وب سرویس

معماری سرویس گرا (SOA) و خدمات وب: راه یکپارچه سازی برنامه های سازمانی (EAI)

دانلود فایل
5 نمونه ارایه ایجاد فرآیند در BPMS

توسط آقایان پیشه‌زاری و عبدالهی

دانلود فایل
6 نمونه وب‌سرویس‌های پیاده‌سازی‌شده در سه سطح

با دو نوع ارسال داده‌ی XML و json و با سه تکنولوژی مختلف

دانلود فایل