مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (PMBOK)

1 موسسه مدیریت پروژه و گواهینامه مدیریت

دانلود فایل
2 مقدمه‌ای بر PMBOK

دانلود فایل
3 راهنمای PMBOK

دانلود فایل
4 پروژه، برنامه و پرتفولیو

دانلود فایل