سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

1 نرم‌افزارهای مخرب

دانلود فایل
2 موضوعات پروژه تحقیقاتی امنیتی

دانلود فایل
3 مفاهیم امنیت

دانلود فایل
4 رمزنگاری و رمزگشایی

دانلود فایل
5 احراز هویت پیام

کد احراز هویت پیام (MAC) برچسبی است که به پیام متصل شده است تا از صحت و اعتبار پیام اطمینان حاصل شود. این کد با استفاده از الگوریتم MAC روی پیام وبا ترکیب با کلید مخفی مشتق می شود.

دانلود فایل
6 ایمن‌سازی در مقابل امنیت

دانلود فایل
7 تشخیص نفوذ

دانلود فایل
8 نحوه ارزیابی درس

ارزیابی بر اساس فایل پیوستی انجام خواهد شد.

دانلود فایل